REGULAMIN

KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP

 1. REZERWACJA WIZYTY JEST MOŻLIWA PRZEZ TELEFON, E-MAIL, SYSTEM REZERWACJI LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE CENTRUM.
 2. WIZYTY MOGĄ BYĆ REZERWOWANE NA KONKRETNĄ DATĘ I GODZINĘ ZGODNIE Z DOSTĘPNYMI TERMINAMI.
 3. PRZY REZERWACJI WIZYTY WYMAGANE JEST PODANIE IMIENIA I NAZWISKA PACJENTA, NUMERU TELEFONU ORAZ RODZAJU I CZASU TRWANIA WIZYTY.
 4. PACJENT MOŻE ODWOŁAĆ LUB ZMIENIĆ TERMIN WIZYTY BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW, POD WARUNKIEM POINFORMOWANIA O TYM CENTRUM Z CO NAJMNIEJ 24-GODZINNYM WYPRZEDZENIEM.
 5. W PRZYPADKU NIEODWOŁANIA WIZYTY LUB ODWOŁANIA JEJ MNIEJ NIŻ 24 GODZINY PRZED UMÓWIONYM TERMINEM, CENTRUM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NALICZENIA OPŁATY W WYSOKOŚCI 100% WARTOŚCI WIZYTY. PRZY WIELOKROTNYM ODMAWIANIU WIZYT PACJENT BĘDZIE MUSIAŁ UIŚCIĆ PRZEDPŁATĘ.
 6. CENTRUM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA WIZYTY Z POWODU NIEDYSPOZYCJI SPECJALISTY LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI NIEZALEŻNYCH OD NIEGO, TAKICH JAK AWARIA SPRZĘTU, NIEPRZEWIDZIANE ZDARZENIA LOSOWE, SIŁA WYŻSZA ITP. W TAKIM PRZYPADKU CENTRUM SKONTAKTUJE SIĘ Z PACJENTEM I ZAPROPONUJE ALTERNATYWNY TERMIN.
 7. OPŁATY ZA WIZYTY USTALANE SĄ ZGODNIE Z CENNIKIEM OBOWIĄZUJĄCYM W KRAKOWSKIM CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP. PŁATNOŚĆ ZA WIZYTY MOŻE BYĆ DOKONANA KARTĄ, PRZELEWEM LUB GOTÓWKĄ.
 8. W PRZYPADKU SPÓŹNIENIA PACJENTA NA UMÓWIONĄ WIZYTĘ, CZAS TRWANIA WIZYTY MOŻE ULEC SKRÓCENIU Z UWAGI NA KOLEJNE ZAPLANOWANE WIZYTY.
 9. NA PIERSZĄ WIZYTĘ PACJENT POWINIEN PRZYJŚĆ Z 10 MINUTOWYM WYPRZEDZENIEM W CELU ZAŁOŻENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ .
 10. PACJENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZGŁASZANIA WSZELKICH CHORÓB PRZEWLEKŁYCH, ALERGII, PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I PRZYJMOWANYCH LEKÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA PRZEBIEG WIZYTY.
 11. CENTRUM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY UDZIELANIA POMOCY W PRZYPADKU BRAKU ZGODY PACJENTA NA WYKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI LUB WYRAŹNEGO NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WIZYTY.
 12. WSZELKIE NIEPOROZUMIENIA, SPORY I SKARGI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI WIZYT BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ KIEROWNIKA CENTRUM.
 13. KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA PACJENTÓW.