Bolesława Limanowskiego 15, 30-551 Kraków

Rehabilitacja pourazowa.

Rehabilitacja pourazowa to proces przywracania Pacjentów do satysfakcjonującej sprawności ruchowej i aktywności fizycznej po przebytych urazach, złamaniach, skręceniach i uszkodzeniach ścięgien, mięśni, stawów oraz więzadeł.

Program rehabilitacji jest zawsze dobierany indywidualnie do każdego pacjenta w zależności od stopnia urazu. Plan terapeutyczny zakłada działania wielopłaszczyznowe, opiera się na szerokiej gamie technik manualnych oraz manipulacji tkankowo-powięziowych, które przyspieszają proces leczenia urazów, zapobiegają powstawaniu zrostów, poprawiają elastyczność i wytrzymałość tkanek oraz przywracają pełen, bezbolesny zakres ruchu rehabilitowanych narządów.

ADRES

ul. Limanowskiego 15

30-551 Kraków

GODZINY PRZYJĘĆ

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 21:00

Powrót do sprawności po kontuzji i urazie

Rehabilitacja pourazowa dedykowana jest Pacjentom zmagającym się z dolegliwościami po przebytych operacjach, wypadkach, urazach lub kontuzjach. Dotkliwe dysfunkcje narządów ruchu są zazwyczaj konsekwencją złamań, skręceń, zwichnięć lub stłuczeń mięśni i stawów. Dzięki dobrze dobranym i właściwie rozplanowanym zabiegom fizjoterapeutycznym Pacjenci z urazem kręgosłupa, zerwaniem bądź nadwyrężeniem mięśni i więzadeł, skręceniem lub naderwaniem stawów, uszkodzeniem łękotek, nadgarstków czy zwichnięciem rzepki powracają do pełni sprawności.

Skuteczna rehabilitacja

Skuteczna rehabilitacja pourazowa powinna być podjęta możliwie najwcześniej i opierać się na właściwie dobranym planie leczenia z uwzględnieniem aspektu psychofizycznego i motywacyjnego Pacjenta. Jej zadaniem jest uzyskanie szybkiego i trwałego efektu terapeutycznego.

Rehabilitacja pourazowa

Urazy kręgosłupa

Urazy kręgosłupa należą do najcięższych obrażeń narządów ruchu z jakimi borykają się Pacjenci cierpiący na czasową bądź trwałą niepełnosprawność. Są one zazwyczaj spowodowane wypadkami komunikacyjnymi, uszkodzeniami mechanicznymi, osteoporozą, chorobami nowotworowymi bądź powstają w wyniku ciężkich chorób neurologicznych. Stłuczeniom i kontuzjom kręgosłupa towarzyszy bardzo uciążliwy ból uniemożliwiający utrzymanie właściwej postawy ciała. Obniżenie sprawności fizycznej, porażenia nerwów i zaburzenia czucia odbierają Pacjentom możliwość pracy, pełnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz rodzinnym, skutkując niejednokrotnie obniżeniem nastroju, a nawet depresją.  Uszkodzenia, stłuczenia i urazy kręgosłupa ograniczając ruchomość i skutkują osłabieniem jego struktury mięśniowo-więzadłowej prowadząc do jego destabilizacji.

Złamania kości

Złamania kości uszkadzają otaczające je tkanki, naruszają struktury mięśniowo-powięziowe oraz deformują i destabilizują układ mięśniowo-stawowy Pacjenta uniemożliwiając mu sprawne poruszanie się oraz utrzymanie właściwej postawy ciała. Wczesna rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna w złamaniach kości pomaga zapobiegać niebezpiecznym powikłaniom jakimi są niewydolność krążeniowo-oddechowa, zakrzepowe zapalenie żył, zatory, zakrzepy, przemieszczenie odłamów kości martwica czy trwałe stany zwyrodnieniowe. Fizjoterapia manualna, manipulacja powięzi i drenaż limfatyczny uwalniają Pacjentów od bólu, przywracając ich narządom  właściwe funkcje i ruchomość. W procesie rehabilitacji bardzo istotnym elementem jest wprowadzenie ćwiczeń izometrycznych, oddechowych oraz wzmacniających, które pozwalają odbudować uszkodzonym strukturom ciała Pacjenta pełną siłę i równowagę stawowo-mięśniową.

Urazy więzadłowe

Urazy więzadeł powodują silne dolegliwości bólowe i destabilizują układ kostno-stawowy upośledzając sprawność ruchową Pacjentów. Zabiegi fizjoterapeutyczne uszkodzonych więzadeł mają na celu możliwie najszybsze przywrócenie ich funkcji,  czyli właściwej siły, elastyczności i zakresu ruchu. Terapie manualne, manipulacje stawów, powięzi i więzadeł oraz drenaż limfatyczny eliminują dolegliwości bólowe Pacjentów oraz przyspieszają proces rekonwalescencji. Rehabilitacja urazów więzadłowych dotyczy zarówno wczesnego okresu pourazowego jak i leczenia pooperacyjnego, w sytuacji gdy konieczna jest np. rekonstrukcja artroskopowa. Istotnym elementem planu terapeutycznego są ćwiczenia izometryczne wzmacniające i stabilizujące struktury mięśniowo-stawowe otaczające rehabilitowane więzadło.

Urazy wielomiejscowe i wielonarządowe

W obu tych przypadkach podstawą do wyboru metody rehabilitacji jest trafna diagnoza oraz rodzaj urazu, jakiemu uległ Pacjent. W urazach wielonarządowych wczesna rehabilitacja pozwala uniknąć bolesnych komplikacji, przewlekłych stanów zapalnych, trwałej utraty ważnych funkcji narządów wewnętrznych oraz stresu pourazowego. Celem fizjoterapii jest przyspieszenie rekonwalescencji, niwelowanie objawów bólowych, napięć i przykurczy oraz jak najszybsza adaptacja Pacjenta do samodzielności. Właściwie dobrane zabiegi manualne, masaże, treningi oddechowe, ćwiczenia wzmacniające układ powięziowy i mięśniowo-stawowy przywracają sprawność metaboliczną oraz właściwe funkcje organów jamy brzusznej i okalających je struktur ograniczając jednocześnie ryzyko powikłań związanych z leczeniem pourazowym.

Uszkodzenia narządów jamy brzusznej

Urazy narządów jamy brzusznej mają zazwyczaj rozległy charakter, co wynika z mocnych powiązań sieci strukturalnej i połączeń więzadłowo-powięziowych pomiędzy poszczególnymi organami. Fizjoterapia koncentruje się w pierwszej kolejności na przywróceniu prawidłowych funkcji przepony, która jest najważniejszym organem regulującym pracę całego zespołu narządów jamy brzusznej, decydującym o właściwym ciśnieniu,  stopniu elastyczności tkanek i poziomie ich dotlenienia. Za pomocą technik manualnych, manipulacji powięziowych oraz drenażu limfatycznego, fizjoterapeuta niweluje zastoje żylne i limfatyczne, uwalnia napięcia tkanek śledziony, trzustki, wątroby, żołądka i jelit, aby przywrócić ich swobodne i prawidłowe funkcjonowanie, zapobiegając możliwości powstawania stanów zapalnych oraz przepuklin. Celem terapii jest przyspieszenie gojenia ran pozabiowych, odbudowa nadwyrężonych struktur ciała i przywrócenie sprawności czynnościowej organów wewnętrznych Pacjenta.

Uszkodzenia narządów klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej typu zmiażdżenia, zgniecenia czy złamania żeber wiążą się z licznymi powikłaniami m.in. bólami kręgosłupa piersiowego, mostka, żeber, infekcjami dróg oddechowych, niewydolnością krążenia obwodowego czy zaburzeniami funkcjonowania układu limfatycznego. Celem specjalistycznej rehabilitacji pourazowej jest działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe oraz przywrócenie prawidłowych funkcji uszkodzonym strukturom ciała Pacjenta. Rehabilitacja służy zapobieganiu niewydolności oddechowej, powikłaniom zakrzepowym oraz przykurczom mięśniowo-stawowym w czym niezwykle pomocne są techniki manualne, osteopatyczne oraz drenaż limfatyczno-powięziowy. Fizjoterapeta przeprowadza z Pacjentem rozbudowany trening oddechowy tak, aby przywrócić pełną ruchomość aparatu oddechowego i wszystkich otaczających go struktur mięśniowo-więzadłowych, a w szczególności przepony.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
Rehabilitacja pourazowa, rehabilitacja po kontuzjach Kraków

Monika Mól-Kovalczykowska

Osteopatia / Fizjoterapia

Więcej informacji
Rehabilitacja pourazowa Kraków

Urszula Gwóźdź

Fizjoterapia manualna

REHABILITACJA / OSTEOPATIA / FizjoterapiA